COMPETENȚE

Irina Voicu are peste 25 de ani de experiență profesională și este membră a Baroului București din anul 1997. Este specializată în drept societar și structuri corporative, dreptul concurenței comerciale/fuziuni și achiziții, drept imobiliar, drept comercial, drept civil, dreptul muncii, dreptul asigurărilor, dreptul proprietății intelectuale, drept administrativ, drept fiscal și drept penal al afacerilor. A reprezentat în litigii din toate ramurile dreptului atât companii din România, cât și companii internaționale.

Irina a fost implicată în multe proiecte din diverse industrii, oferind consultanță juridică și coordonând încă din anul 1998 numeroase proiecte de concentrare economică prin achiziții de întreprinderi, fuziuni și restructurări ale unor grupuri de companii cu renume, setaj inițial din punct de vedere legal al multor afaceri în diverse domenii de activitate, de la rețele de distribuție, fabrici de producție alimentară și industrială, până la servicii în domeniul leasing-ului, asigurărilor, pharma, publicitate, creație intelectuală, construcții, a coordonat proiecte privind negocierea, încheierea și executarea unor contracte comerciale cu specific deosebit, clienții fiind companii romanești, societăți multinaționale și grupuri internaționale de companii cu structură complexă. De asemenea, a coordonat cu succes înființarea și activitatea juridică a mai multor clustere și ONG-uri în domenii diverse.

Irina este implicată și coordonează cu succes activitatea de consultanță juridică regulată (day by day regular services) pe care VGA Lawyers o oferă clienților beneficiari ai contractelor de consultanță periodică pentru activități curente. 

STUDII

Irina a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității din București, a urmat cursurile de masterat la aceeași facultate, precum și cursuri de perfecționare în Drept American al Proprietății (Boston University) și cursuri pentru trainer în Dreptul protecției consumatorului.

PROIECTE RELEVANTE

A asistat mai multe companii din industria construcțiilor, petrolieră, mecanică și auto în proiecte de concentrări economice, precum si în cadrul unor proiecte de transfer de afacere, participând la toate activitățile specifice fiecărei faze a procesului în parte, inclusiv cu privire la negocierea și redactarea contractelor specifice.

A coordonat și a participat la realizarea procedurilor de ”due diligence” în proiectele de achiziție de fabrici, ferme agricole, terenuri și clădiri pentru companii din România și pentru grupuri de companii internaționale.

A asistat numeroși clienți (debitori și creditori) în procedura insolvenței, reușind cu succes proiecte de reorganizare, inclusiv ieșirea debitorului din procedura insolvenței prin preluarea de datorii și/sau eșalonarea acestora.

A asistat și a reprezentat cu succes mai multe societăți din România și din afara țării în proceduri și/sau litigii complexe privind recuperarea creanțelor acționând în cauze specifice fie numele debitorilor, fie în numele creditorilor.

Împreună cu echipa de avocați și consultanți fiscali internaționali a asistat mai multe grupuri de companii internaționale în procesul de restructurare corporativă și optimizare fiscală, în cadrul procesului de reorganizare corporativă. 

A reprezentat cu succes companii românești și internaționale, dar și persoane fizice în sute de procese comerciale, de drept concurențial, civile, de dreptul muncii, de dreptul proprietății intelectuale, de contencios administrativ, fiscal și constituțional și de drept penal al afacerilor.

A acordat consultanță juridică companiilor în negocierea, redactarea, monitorizarea executării contractelor comerciale din diverse domenii de activitate cum ar fi industria auto, a asigurărilor, a brokerilor de asigurări și de credite, a producției alimentare, a distribuției de bunuri alimentare și nealimentare, a producției  farmaceutice, a producției de materiale de construcție, execuție lucrări de construcție (civile, drumuri, poduri, hidro etc), salubritate, colectare deșeuri, publicitate, producție media, cesiune și licențe de mărci și alte drepturi de proprietate intelectuală și industrială, prestări de servicii diverse etc.

A asistat și/sau reprezentat mai multe companii, ONG-uri, clustere și diverse structuri asociative în procedura de înființare, modificare, divizare, fuziune, dizolvare și lichidare judiciară.

A coordonat cu succes și a monitorizat proiectele unor companii/ONG-uri de absorbție și utilizare a fondurilor europene, norvegiene etc.

Coordonează cu succes activitatea de consultanță juridică regulată (day by day regular services) pe care VGA Lawyers o oferă clienților beneficiari ai contractelor de consultanță periodică pentru activități curente.

COMPETENȚE

Octavian Georgescu are peste 17 ani de experiență profesională și este membru al Baroului București din anul 2005. Este specializat în domeniile dreptului societar și structuri corporative, dreptului imobiliar, fuziuni și achiziții, contracte comerciale, GDPR. A reprezentat în litigii comerciale atât companii din România cât și filiale ale unor companii internaționale.

Octavian a fost implicat în multe proiecte din diverse industrii, oferind consultanță juridică și coordonând proiecte de achiziții, fuziuni și restructurare ale unor companii române cu renume, sucursale din România ale unor companii internaționale, precum și unor grupuri internaționale de companii cu structură complexă.

Octavian este implicat și coordonează cu succes activitatea de consultanță juridică regulată (day by day regular services) pe care VGA Lawyers o oferă clienților beneficiari ai contractelor de consultanță periodică pentru activitățile curente.

STUDII

Octavian a absolvit facultatea de drept din cadrul Universității ”Titu Maiorescu” din București și a urmat cursurile de perfecționare ale unor prestigioase instituții din România.

PROIECTE RELEVANTE

A asistat un grup de companii din industria auto în mai multe proiecte de achiziții imobiliare precum și în cadrul unor proiecte de transfer de afacere, participând la toate activitățile specifice fiecărei faze a procesului în parte, inclusiv cu privire la negocierea și redactarea contractelor specifice.

A efectuat procedura de ”due diligence”, în proiectele de achiziție pentru companii din România cât și pentru grupuri de companii internaționale.

A asistat mai multe grupuri de companii internaționale în procesul de restructurare corporativă și optimizare fiscală, colaborând alături de consultanții fiscali internaționali în cadrul procesului de reorganizare corporativă.  

A asistat un grup de companii din industria agricolă în cadrul procesului intern de finalizare a achizițiilor de teren și a restructurării la nivelul grupului.

A efectuat audit juridic în cadrul unui grup de companii cu profil agricol cu privire la documentele de achiziție a terenurilor deținute de acest grup de societăți, reorganizând și coordonând activitatea de achiziție terenuri.

A acordat consultanță juridică companiilor în negocierea, redactarea, monitorizarea executării contractelor comerciale din diverse domenii de activitate cum ar fi industria auto, producție alimentară, industria pharma, producție de materiale de construcție, distribuție de bunuri, execuție lucrări de construcții sau alte prestări de servicii.

A asistat și a coordonat procesul mai multor companii din România de implementare a dispozițiilor Regulamentului nr. 697/2016 al UE și al Parlamentului UE (GDPR) 

A efectuat audit pentru o companie de renume din România privind modul de implementare a dispozițiilor Regulamentului nr. 697/2016 al UE și al Parlamentului UE (GDPR) 

A reprezentat în instanță mai multe companii în diverse litigii comerciale, inclusiv în litigii având ca obiect acordarea de fonduri europene.

Coordonează cu succes activitatea de consultanță juridică regulată (day by day regular services) pe care VGA Lawyers o oferă clienților beneficiari ai contractelor de consultanță periodică pentru activități curente.

COMPETENȚE

Carmen – Elena Cozma are peste 15 ani de experiență profesională și este membră a Baroului București din anul 2005. Principalele domenii de practică sunt Dreptul civil, Dreptul comercial, Procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, Drept fiscal si Contencios administrativ.

A reprezentat persoanele fizice si juridice, române și străine, în litigii civile, fiscale, administrativ, penale și comerciale, în fata instanțelor judecătorești din București, dar și în fața instanțelor judecătorești din România.

Carmen  este avocat litigant în cadrul VGA Lawyers și este implicată și coordonează cu succes activitatea de asistență și reprezentare juridică a companiilor române și străine în fața oricăror instanțe judecătorești, inclusiv Înalta Curte de Casație și Justiție, dar și activitatea de  consultanță juridică regulată (day by day regular services) pe care VGA Lawyers o oferă clienților cu contracte de consultanță periodică pentru activitățile curente. 

Carmen a prestat servicii juridice cu preponderență în materie civilă, comercială, penală, insolventa și contencios administrativ și se poate trage implicit concluzia că experiența acesteia este una consolidată în sfera activității comerciale & corporate, adaptată nevoilor specifice societăților comerciale, române și străine.

Carmen oferă asistență juridică clienților aflați în portofoliul VGA Lawyers, în activitatea de zi cu zi și pentru proiecte specifice, asigurând ca aceștia sunt în conformitate cu legislația în vigoare și minimizarea expunerii la riscuri.

STUDII

Carmen  a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității ”Spiru Haret” din București și a urmat cursuri de perfecționare constând în studii universitare de master  specializarea „Mărci și drepturi de autor” din cadrul Universității Nicolae Titulescu.

COMPETENTE

Madalina – Adriana Macsin are peste 6 ani de experiență profesională și este membră a Baroului București din anul 2016. Adriana activează în domeniile dreptului civil, dreptului comercial  (societar) și GDPR.

A reprezentat persoane fizice și juridice, române și străine, în litigii civile și comerciale, în fața instanțelor judecătorești din București, cât și din afara Bucureștiului.

A acordat consultanță juridică companiilor în negocierea, redactarea, revizuirea și monitorizarea executării contractelor comerciale din diverse domenii de activitate cum ar fi producția alimentară, producția materialelor de construcție, a distribuției de bunuri alimentare și nealimentare, a execuției lucrări de construcție (civile, drumuri, poduri), publicitate, producție media, prestări de servicii diverse etc. De asemenea, Adriana a asistat și a reprezentat cu succes mai multe societăți din România și din afara țării în procedurile și/sau litigiile privind recuperarea creanțelor.

Adriana a participat alături de partenerii VGA în diverse proiecte precum: înființarea unor Clustere în domeniul construcțiilor, înființarea unor sucursale în România ale unor companii străine, concentrări economice, expropriere și energie electrică.

Adriana este implicată în activitatea de consultanță juridică regulată pe care VGA Lawyers o oferă clienților cu contracte de consultanță periodică pentru activitățile curente. 

STUDII

Adriana a absolvit facultatea de drept din cadrul Universității ”Titu Maiorescu” din București.

 

Andreea este avocat stagiar în cadrul echipei VGA Lawyers

STUDII

A absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în anul 2021, iar în toamna aceluiași an a fost admisă în Baroul București.

În prezent urmează cursurile Masterului de Științe Penale din cadrul Facultății de Drept a Universității din București. Andreea s-a alăturat echipei VGA în anul 2022 unde desfășoară activități în materia dreptului privat – comercial, civil, internațional privat, precum și în materia dreptului penal al afacerilor.